:
VISI


VISI  PTDH

Melahirkan Generasi Al-Quran Yang Bertaqwa Dan Berperibadi Mulia

MISI PTDH

1. Melahirkan Hamalatul Quran (penghafaz Al-Quran) yang dapat membaca, menghafal dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran.

2. Membentuk pelajar yang mampu menjalani penghidupan harian bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah.

3. Membina generasi insan yang soleh, cemerlang dan berilmu tinggi serta menjadi panduan ummah "Mari Bersama Menghidupkan Generasi Al-Quran, Semoga Allah Memberikan Kita Semua Dengan Kejayaan Dunia & Kejayaan Akhirat"